از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

ترازالکترونیک ترازالکترونیک

ثبت نام

باسکول نیسان کش فراسوتوزین

وضعیت تماس بگیرید
رتبه ی این کالا: 0.0

مشخصات فنی باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 

 

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح

مناسب توزین تا ظرفیت (تن) استقامت صفحه (تن) ابعاد(متر) تعداد لودسل دقت قابل حصول(Kg) دقت استاندارد (Kg) زینه (Kg)

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 10 تن

نیسان 10 15 4x2 4 ±0.1 ±1 2

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 20 تن

خاور 20 35 6x2.5 4 ±0.25 ±2.5 5

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 50 تن

ده چرخ 50 70 8x3 4 ±1 ±10 20

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 50 تن

ده چرخ 50 90 8x3 6 ±1 ±10 20

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 60 تن

تریلی 60 100 16x3 6 ±1 ±10 20

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 60 تن

تریلی 60 120 16x3 8 ±1 ±10 20

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 80 تن

تریلی 80 120 18x3 8 ±2.5 ±25 50

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 100 تن

تریلی 100 150 20x3 8 ±2.5 ±25 50

باسکول جاده ای تمام فلز همسطح 120 تن

تریلی ترافیکی 120 180 24x3 10 ±10 ±25 50
 
اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

                                                                                مشخصات فنی باسکول پیش ساخته

 

مدل باسکول جاده ای پیش ساخته

مناسب توزین تا

ظرفیت(تن)

ابعاد(متر)

استقامت(تن)

تعداد لودسل

دقت

دقت استاندارد

زینه

باسکول پیش ساخته 10 تنی

نیسان

10

4x2

15

4

±0.2

±2.5

5

باسکول پیش ساخته 20 تنی

خاور

20

6x2.5

35

4

±0.5

±5

10

باسکول پیش ساخته 50 تنی

ده چرخ

50

8x3

70

6

±1

±10

20

باسکول پیش ساخته 50 تنی

ده چرخ

50

8x3

70

6

±1

±10

20

باسکول پیش ساخته 60 تنی

تریلی

60

16x3

120

8

±1

±10

20

باسکول پیش ساخته 80 تنی

تریلی

80

18x3

120

8

±2

±20

40

باسکول پیش ساخته 100 تنی

تریلی

100

20x3

150

10

±2.5

±25

50

باسکول پیش ساخته 120 تنی

تریلی ترافیکی

120

24x3

180

10

±2.5

±25

50